<th id="gdn4m"></th>
   1. <span id="gdn4m"></span>
   2. <rp id="gdn4m"><object id="gdn4m"><blockquote id="gdn4m"></blockquote></object></rp>

    <dd id="gdn4m"><track id="gdn4m"></track></dd>

    <em id="gdn4m"></em>

    ?Цифрова ?нклюз?я: Створено перший у св?т? yкра?номовний додаток Digital Inclusion для безбар’?рного сп?лкування вс?х?

    2021.06.17

     

     

    17 червня 2021 року в?дбулася загальнонац?ональна презентац?я «Цифрова ?нклюз?я: Перший yкра?номовний додаток Digital ?nclusion для безбар’?рного сп?лкування вс?х». Моб?льний додаток створено як р?шення для альтернативно? ? додатково? комун?кац??, коли вербальна комун?кац?я неможлива, зокрема д?тей ? дорослих з аутизмом та людей п?сля ?нсульту, травм, п?д час л?кування,  а також для розвитку мовлення та творчого мислення вс?х.   

    Моб?льний додаток п?д назвою Digital Inclusion можна завантажити на телефони та планшети (на вс?х операц?йних системах). Також створено вебверс?ю www.dimobi.org.ua.

    Соц?альне партнерство

    Моб?льний додаток Digital Inclusion створено за ?н?ц?ативи Хуавей Укра?на у сп?впрац? з ГО «Здорове сусп?льство» (Одеса) та соц?ального п?дпри?мства «ДивоГра» (Бровари Ки?всько? област?) в рамках соц?ального партнерства  за п?дтримки М?н?стерства осв?ти ? науки Укра?ни.  У створенн? моб?льного додатку  Digital Inclusion взяли участь експерт?в, представники батьк?вських орган?зац?й, державних ?нституц?й, шк?л, ун?верситет?в, мед?а, б?знесу. Особливу роль у про?кт? в?д?грали осв?тяни Мостищенсько? школи-?нтернату (Ки?вська область) та нац?ональна сп?льнота актив?ст?в з кола майбутн?х користувач?в моб?льного додатку. Техн?чний партнер – VRG Soft (Дн?про).

    Кер?вник департаменту комун?кац?й  Хуавей Укра?на Дун Айбо наголосив на важливост? об’?днання зусиль ус?х зац?кавлених стор?н: «Нов?тн? технолог?? мають значний потенц?ал для сп?льного пошуку р?шень, важливих для сусп?льства. Технолог?? впливають на вс? сфери нашого життя, тому потр?бно разом вчитися, працювати, знаходити ?нновац?йн? решення, як? створюють р?вн? можливост? для вс?х у цифровому св?т?. Моб?льний додаток Digital Inclusion – це результат соц?ального партнерства».

    Ун?кальн?сть моб?льного додатку Digital Inclusion

    1. Перший у св?т? укра?номовний моб?льний додаток для розвитку та реаб?л?тац?? мовлення.

    2. Багатофункц?ональн?сть додатку для ц?л?сного розвитку людини: розвиток мовлення та творчого мислення.

    3. Популяризац?я культурно? спадщини та сучасного мистецтва з використанням технолог?й.

    4. Доступн?сть програми для використання на р?зних типах моб?льних пристро?в (смартфонах та планшетах) та комп’ютерах.

    5. Залучення ус?х зац?кавлених стор?н в?д ?де? до готового продукту в процес обговорення концепц??, розробку, тестування моб?льного додатку, довгострокову ? системну сп?впрацю для його подальшого розвитку.

    Ментальне здоров’я  – це тема, актуальна для м?льйон?в людей у р?зних кра?нах, в Укра?н? зокрема. Тому важливим ? об’?днання зусиль, довгострокова ? системна сп?впраця для подальшого розвитку моб?льного додатку Digital inclusion:

    1)      для цифрово? ?нклюз?? вс?х: створювати р?зноман?тн? р?шення для  розвитку в сусп?льств? екосистеми та культури п?дтримки д?тей та дорослих ?з розладами аутистичного спектра та ?ншими порушення мовлення;

    2)      для в?льного сп?лкування завдяки ?нформац?йно-комун?кац?йним технолог?ям (?КТ): забезпечити доступ до цифрових ?нструмент?в альтернативно? ? додатково? комун?кац?? ус?м зац?кавленим сторонам, а не лише родинам та осв?тянам, як? залучен? у процес реаб?л?тац?? ментального здоров’я, для в?дновлення мовлення, зокрема д?тей з аутизмом та людей п?сля ?нсульту ? травм;

    3)      для ц?л?сного розвитку людини у цифровому св?т?, безбар’?рност? й готовност? до можливостей у цифров?й економ?ц?: розвивати соц?альне п?дпри?мництво, креативн? ?ндустр??, туризм та залучати в якост? сп?вроб?тник?в або самозайнятих людей ?з розладами аутистичного спектра та ?ншими розладами мовлення; створювати р?шення у сфер? осв?ти та р?зних галузях економ?ки, щоб забезпечити моб?льн?сть, доступн?сть, ?нклюзивн?сть у р?зних проявах – ф?зичну, соц?альну, психолог?чну, економ?чну безбар’?рн?сть.

    ?нклюз?я – це як?сть життя кожного

    ?нклюз?я – це як?сть життя кожного члена сусп?льства, дитини та дорослого протягом життя. У цифрову епоху публ?чний д?алог, колективне створення та сп?льне використання нових р?шень – це внесок у культуру ? щоденну практику ?нклюз?? для вс?х, щоб кожна людина могла сп?лкуватися на р?вних.

    На думку Ганни Усатенко, засновниц? та кер?вниц? соц?ального п?дпри?мства «ДивоГра», учасниц? соц?ального партнерства з? створення моб?льного додатка Digital Inclusion, можливост? додатку важлив? не лише для людей з розладами аутистичного спектра. 

    «Родина таких людей, а також т?, хто нада? послуги людям з мовленн?вими порушеннями, з появою моб?льного додатку Digital Inclusion також мають ?нструмент для того, щоб зрозум?ти потреби людей з ?нвал?дн?стю бути почутими. Кр?м того, цей додаток може використовуватись, щоб допомагати у сп?лкуванн?. Уяв?ть, що ви зустр?ча?те гостя з ?ншо? кра?ни, який загубився. Ви можете показати йому картинки в додатку, щоб в?н пояснив сво? потреби. Те саме стосу?ться людини, яка не ма? мовленн?вих порушень, але с?в голос, або внасл?док травми не може говорити. Тобто, завдяки цьому додатку ми реал?зу?мо дуже широкий спектр базових потреб», – сказала Ганна Усатенко.

    За словами менеджера ?з зв’язк?в ?з громадськ?стю Хуавей Укра?на Ал?ни Севастюк, моб?льний застосунок ун?кальний, бо по?дну? розширення можливостей комун?кац?? людей з ?хн?м творчим розвитком, сприя? ц?л?сному розвитку людини у цифровому св?т?, безбар’?рност? й готовност? до можливостей у цифров?й економ?ц?.

    «Це перший укра?номовний додаток для розвитку навичок комун?кац??, реаб?л?тац?? мовлення, а також розвитку творчого мислення. У цьому можуть допомогти розд?ли «Слова» (ун?версальний словник ?з зображеннями та ауд?осупров?дом) та «Мо? набори» (?ндив?дульний словник ?з зображеннями та ауд?осупров?дом, як? можна розширити самост?йно).  Також у моб?льному додатку ? розд?л, пов’язаний ?з творч?стю, завдяки якому в?дбува?ться популяризац?я культурно? спадщини та сучасного мистецтва з використанням технолог?й. Ми хочемо зробити цю програму доступною для вс?х – як в осв?тн?й сфер?, так ? в щоденному житт?», – зазначила Алина Севастюк.

    У моб?льному додатку представлено тематичн? групи словника з ?люстрац?ями та звуковим супров?дом, як? зокрема сприятимуть комун?кац??, соц?ал?зац?? та моб?льност?.

    На думку Натал?? Макогон, заступниц? начальника Ки?вського метропол?тену, моб?льний додаток Digital Inclusion («Цифрова ?нклюз?я») ? прикладом сп?льних зусиль для запровадження в Укра?н? безбар’?рност? з використанням технолог?й.

    «Багато людей в Укра?н? дос? думають, що ?нклюз?я –  про когось ?ншого. Насправд? ж,  це про кращу як?сть життя кожного з нас.  Ми як транспортники будемо намагатися максимально включатися у розвиток проекту  Digital Inclusion ? додавати до моб?льного застосунку функц??, як? ? важливими для безпечного пересування м?стом, перебування в натовп? тощо. Важливо створювати так? ?нклюзивн? р?шення, адже за ними майбутн?», – в?дзначила вона.   

    Моб?льний додаток Digital Inclusion («Цифрова ?нклюз?я») сприя? розвитку цифрових навичок та готу? до можливостей у цифров?й економ?ц?. На цьому наголосила Лариса Антонюк, проректор Ки?вського нац?онального економ?чного ун?верситету  ?мен? Вадима Гетьмана, директор ?нституту вищо? осв?ти КНЕУ.

    «?нформац?йно-комун?кац?йн? технолог?? дозволяють прискорити виконання конкретних завдань та Ц?лей сталого розвитку ООН, як? покладен? в стратег?ю економ?чного зростання будь-яко? кра?ни св?ту. Розвиток ?нформац?йно-комун?кац?йних технолог?й значно п?двищу? швидк?сть ? ефективн?сть ?х досягнення. Яскравим прикладом слугу? представлений моб?льний застосунок Digital Inclusion», – розпов?ла Лариса Антонюк.

    Вона зазначила, що нараз? понад 60 млн людей у св?т? мають розлади спектру аутизму ? б?льш н?ж половина з них — безроб?тн?. Лариса Антонюк п?дкреслила, що створення ?нструмент?в, як? допоможуть людям з розладами аутистичного спектра або порушеннями мовлення знайти роботу та соц?ал?зуватися ? надважливим завданням, вир?шення якого сприятиме виконанню Ц?лей сталого розвитку ООН.

     Ольга Макогон, директорка Державно? служби зайнятост? (2019 2020), проектна менеджерка «Реформа ринку прац?» Оф?су реформ Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни (2017 2018),  п?дкреслила, що у сучасн?й економ?ц? на ринку прац? потр?бно разом створювати р?вн? можливост? для вс?х у цифровому св?т?.

    «Основний потенц?ал застосунку Digital Inclusion поляга? у тому, що в?н сприя? п?двищенню комфортного р?вня життя ? подоланню численних стереотип?в. Вбачаю великий потенц?ал в адаптац?? застосунку сп?льно з роботодавцями. Результатом тако? роботи буде внесок б?знесу у досягненн? Укра?ною ц?л? 8 Ц?лей сталого розвитку ООН - 2030 «Г?дна праця. Економ?чне зростання», коли користувач? застосунку зможуть бути почутими, розвиватися та з почуттям г?дност? долучатися до економ?чного життя в кра?н?, реал?зуючи сво? право на працю», – п?дкреслила вона.  

    «Завдяки сучасним технолог?ям, зокрема моб?льному додатку Digital Inclusion, ми зможемо розкрити таланти, зм?нити долю, створити нове майбутн? для д?тей з особливими осв?тн?ми потребами», – вважа? Кравчук Натал?я ?ван?вна, директор школи ? – ??? ступен?в № 168 м. Ки?ва.

    Про ун?кальн?сть моб?льного додатку, практичну ц?нн?сть та перспективи використання як  в Укра?н? так ? в м?жнародних про?ктах говорили Моторжина Мар?я, ?сторик, експерт-мистецтвознавець, виконавчий директор ?н?ц?ативно? групи по п?дготовц? ном?нац?? ЮНЕСКО «Кукутень-Трип?лля-Ар?ушд».

    «Завдяки застосунку «Digital inclusion» культурна спадщина заговорила мовою, яка доступна вс?м, а не лише вузькому колу науковц?в ? людям, що  можуть в?дв?дати в?дпов?дн? установи або пам’ятки», – зазначила Мар?я Моторжина.

    Д?знайтеся б?льше про мету, ?стор?ю створення, партнер?в про?кту Цифрова ?нклюз?я (Digital Inclusion), а також в?дгуки користувач?в, контакти експерт?в для коментар?в, результати та плани соц?ального партнерства за посиланням: http://www.sulufa.cn/ua/news

    Контакт для партнер?в щодо моб?льного додатка Digital Inclusion

    Ал?на Севастюк (sevastiuk.alina@huawei.com, +380 67 462 82 82)

    Контакти для ЗМ?

    Олександра Терещук (oleksandra.tereshchuk@huawei.com, +380 96 340 66 22).

    Запис трансляц?? «Цифрова ?нклюз?я: Перший yкра?номовний додаток Digital Inclusion для безбар’?рного сп?лкування вс?х» на YouTube-канал? Укр?нформу - https://www.youtube.com/watch?v=i9DTIecnOQU